Diàleg sobre la participació ciutadana

Barcelona: quins problemes i quines solucions ha expressat el ciutadà?

Nombroses ciutats han posat en marxa processos participatius que estan permetent fer una diagnosi de la situació en la què es troben i fer recomanacions sobre les possibles vies d’actuació. És el cas, precisament, de la ciutat que acull La Barcelona de les Solucions.

 

Diàleg Fernando Pindado, Gerent de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelona
Ramon Suñé, periodista, cap de la secció “Viure” de La Vanguardia

Web4