Montse Marsal

ponente01-Montse-Marsal

Montse Marsal és la fundadora de Connecting Brains, un grup divers I multidisciplinar amb experiència en el disseny de producte, desenvolupament de negoci, enginyeria, comunicació, desenvolupament de capacitats creatives i cultura de la innovació.

La seva metodologia de treball és el Design Thinking, una manera innovadora de resoldre problemes que promou la creativitat i la co-creació, és a dir, implicar a tots els “actors” del repte en la recerca d’una gran oportunitat.

Unint ments inquietes i persones creatives s’aconsegueixen resultats extraordinaris. I aquest propòsit es fa realitat en cada projecte, en cada experiència i en cada producte o servei que Connecting Brains crea amb els seus clients.