La Jornada 2016

La Barcelona de les Solucions es va organitzar en diferents panells temàtics i va comptar amb la participació de més de 40 experts i professionals en els diferents àmbits tractats:

Benvinguda
Innovació i tecnologia
Participació ciutadana
Educació i cultura
Economia i societat
Barcelona col·laborativa
Qualitat de vida
Periodisme de solucions
Suplemento_EnPositivo_LaBarcelonaDeLesSolucions_Portada