Barcelona, a l’avantguarda de l’adaptació

Els canvis en el clima de la Terra s’estan accelerant. Cada mes arriba la notícia que la temperatura mitjana ha estat la més alta de la història i fins i tot la forma dels núvols i el seu contingut d’aigua és diferent del de fa uns anys. El canvi ja és una realitat del dia a dia, i ho serà més encara en el futur.

La Barcelona de les Solucions ha d’anar cap a un avançament de l’adaptació a aquest canvi i a aprofitar el lideratge mundial que té la ciutat per impulsar accions que ajudin a frenar l’escalfament planetari.

En el capítol d’adaptacions, serà important la lluita contra mosquits i nous insectes que puguin ser vectors de malalties. En el nostre clima, cada cop més tropical, ens cal preparar-nos per a aquesta realitat. També és ja important la vessant social que suposa donar eines al sistema sanitari per identificar i tractar malalties noves a casa nostra i també a persones amb realitats socials, i ideològiques, diferents.

Les adaptacions que es facin a Barcelona, poden oferir  també oportunitats de tota mena. El clima de Barcelona la farà encara més atractiva pels turistes durant tot l’any, Catalunya ja és la Califòrnia d’Europa, sense les calorades extremes que hi ha a Grècia o al sud d’Itàlia. La recerca que es faci en els camps de la salut, o de l’agricultura, o de la gestió de l’aigua, fins i tot del canvi social, poden ser exportades a altres indrets amb menys capacitat de producció científica, sociològica o d’innovació tecnològica.

Tot sembla indicar que les ciutats seran molt més poblades, extenses i tecnològiques en un futur molt pròxim. Barcelona serà una de les megaciutats del Mediterrani, i això passarà abans del 2025. Els pròxims deu anys cal aprofitar-los perquè el repte no se’ns escapi de les mans. Cal aprofitar l’oportunitat i la necessitat d’adaptar-nos al canvi climàtic, a l’augment i la diversificació cultural de la població i a l’augment de dimensió que experimentarà la ciutat.

Cal una decisió ferma de fer una Barcelona tecnològicament intel·ligent, amb bona mobilitat i transport, desperta socialment als canvis de tota mena i que lideri l’avantguarda de les ciutats del món.

Tomàs Molina

Tomàs Molina